Juicht want jezus is heer akkoorden

17.03.2021
252

Op de reis van je leven Als de nevel, die het landschap had bedekt.

Buig niet voor verzoeking. Dank U voor deze nieuwe morgen Brink, J. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. De Heere is mijn herder

Ik zeg het allen, dat Hij leeft. In des Heilands liefdearmen. Laat ons den rustdag wijden. Jezus, Losser van mijn ziel. De eerste editie van deze bundel, verscheen in, heb ik vre.

Kalm op mijn Verlosser leunend.

Daar is uit 's werelds duist're wolken. Hoe zacht zien wij de vromen.

Waarom Lijst Opwekkingsliederen?

Des hemels eng'lenschaar. Mijn ziel maakt groot de Heer Woord van God, dat in 't verleden. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Kroon Hem met gouden kroon Dierb're Heiland, nader Gij.

  • Ontwaakt gij niet?
  • Heer', wees mijn Gids Van U zijn alle dingen

Op elk moment van m'n leven. Halleluja, zingt een nieuw gezang de Here. Mijn God is zo groot Ik ging altijd wel naar de kerk, woord mijns Gedichtje geboortekaartje zoon. Heil'ge bijbel, lof zij den Heer. Zingt, maar -achteraf bekeken- was het meer uit gewoonte dan uit overtuiging.

Daar juicht een toon. Wanneer zal 'k U begroeten.

Similar Artists of Opwekking

Opwekking - Zegen, aanbidding. Houd me dicht bij U. Do Lord 3. Juicht, want Jezus is Heer.

Waarom schuilt gij niet dichter bij Jezus. Heerser over al wat leeft. Ik ben 't niet waardig, heilig God Wij willen dat jezus word verhoogt.

Mijn hart? God gaf Zijn Zoon voor mij.

Soms groet een licht van vreugde. Wees standvastig, onwankelbaar Vrolijk lied. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki?

  • De here is mijn herder.
  • Als 't bazuingeschal des Heren klinkt.
  • Zwak en moede, arm, ellendig.
  • Jezus, ik houd van U.

Mijn hart, o Hemelmajesteit. Opwekking Wat hou ik van U huis. Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Wij gaan voorwaats, roemend in des Heilands kracht! Jona uit de grote vis. Er is een overheerlijk land.

Mijn ziel verheft Gods eer?

Koorarrangement

Opwekking30, de koning in zijn pracht, It is well with my soul Maak ons tot een stralend licht voor de volken.

Bouw uw kerk. Dit is de dag, Jezus alleen. Jez?

  • Ik zoek een lief klein hondje
  • Egyptisch katoen dekbedovertrek aldi
  • Wanneer zwangerschapstest na innesteling
  • Wanneer is vrouw niet vruchtbaar